mouseovergrafikk pil venstre mouseovergrafikk pil høyre mousovergrafikk epost mouseovergrafikk facebook mouseovergrafikk google plus mouseovergrafikk rss mouseovergrafikk søk mouseovergrafikk twitter mouseovergrafikk twitter

Kultursnobb.no

Gutta fotografert av Nettan Kock
5. november, 2012

Gjør det som en mann!

Teater SMUTS dissekerer mannsrollen i ny forestilling

Mann. Mannlighet. Maskulinitet. Smak på ordene. Hva betyr disse begrepene for deg? Hvordan forholder vi oss til konseptet mannlighet? Hva betyr det egentlig å være mann? I den siste tiden har den sinte unge mannen fått stor plass i media. Både her i Norge og i utlandet. Han er sint fordi han mener at feminismen har tatt overhånd. At likestillingen har gått for langt. Vi sier vi er så likestilte her i Norge. At vi er heldige. Likevel klarer vi ikke å fri oss fra de nøye innstuderte rollene mann og kvinne.

Det er ikke noe nytt at våre svenske søstre og brødre har et både større og mer politisk feministisk miljø. Det er nemlig i Sverige det skjer. , som holder til i Gøteborg, spiller i høst stykket Do it like a dude. Denne forestillingen undersøker nettopp mannlighet. Regissør Kristina Wejstål har lang erfaring med teater og TV, både som skuespiller, regissør og manusforfatter. I tillegg studerer hun juss. Skuespiller Signhild Linderoth Christiansen har bakgrunn i kultur- og kjønnsstudier fra København, og har jobbet som skuespiller og regissør i Danmark og Sverige. Kultursnobb snakker her med regissør Kristina Wejstål og skuespiller Signhild Linderoth Christiansen om Do it like a dude og om likestillingsdebatten i Sverige.

Hva slags forestilling er Do it like a dude?

– Det är en tragikomisk föreställning som dekonstruerar och rekonstruerar det som till vardags kallas för manlighet, och speglar debatten om mäns och kvinnors plats i familjen, biologin och i samhället.

 På hvilken måte speiler Do it like a dude debatten om menn og kvinner i dag?

– Vi har debatterat med könsrollskonservatister och feministhatare i frågor rörande våldtäkt, kvotering, machokultur, vårdnadstvister, begreppet hen, och ojämställdhet i arbetslivet och i kulturen. Vi har lyssnat på Ulf Brunnberg, följt diskussionerna på Pär Ströms blogg Genusnytt, samt följt nyhetsrapporteringen och debatten kring Julian Assange och den så kallade statsfeminismen. Vi undrar varför feminism är så ifrågasatt och varför vi Teater SMUTS beskrivs som äckliga på jämställdisternas facebooksida. Vi har satt oss in i den här debatten och vill spegla den. Många av replikerna i föreställningen är hämtade från debattartiklar på temat, kommentarsfält och diskussionsgrupper.

Ordet hen er et kjønnsnøytralt personlig pronomen som har blir tatt i bruk i Sverige. Dog ikke uten debatt. Jämställdisterna er et relativt nytt konsept i Sverige. Vi skal komme tilbake til dette litt senere i intervjuet.

Drag

Hvordan kom ideen til forestillingen?

– Idén till Do it like a dude har sitt ursprung i att kvinnorna i Teater SMUTS ville undersöka manlighet genom drag king. Detta fick gruppens män att bli väldigt avundsjuka, de ville också prova att göra saker som en man. Därför har vi i ett konstnärligt forskningsarbete undersökt hur man beter sig som en dude; hur man sitter, står och går som en man och vad som anses vara manligt just nu.

Hva har utfordringene vært med dette arbeidet?

– Att inte låsas fast i stereotypa berättelser och tolkningar av manlighet. Skådespelarna har ju dessutom kört dragking och det har fått oss att vara väldigt uppmärksamma på att inte fastna i stereotyper, däremot har vi såklart tagit tid att undersöka dem. Stereotyper och förebilder är en del av det som formar oss.

I Do it like a dude er det kun mannlige karakterer, hvorfor valgte dere å gjøre det på denne måten? 

– För att det är manlighet som ska undersökas, manlighet är ju norm, det som allt annat definieras utifrån. Att dekonstruera normen påvisar tydligt hur konstruerade våra roller är. Sen så spelas ju några av männen av kvinnor. Det gör att gestaltandet av våra könsroller blir väldigt tydligt. Genom att medvetet gestalta kön och göra män synliggörs de normer och ideal vi relativt omedvetet följer. Vi gör en performance av det performativa. Genom att medvetandegöra hur vi konstruerar kön kan vi tillsammans bryta upp och skita i de förväntningar som finns på kvinna respektive man och eliminera de ramar som begränsar oss.

Hvorfor velger dere teater som deres uttryksform? 

– Teatern är fantastisk då den kan berätta en berättelse med så många fler dimensioner än vad tex en text kan. Vi kan fysiskt undersöka och visa vad kroppen gör när den agerar man, vi kan visa att kön är nåt vi gör. Och det händer nåt när ord sägs högt på en scen; du kan läsa om jämställdisterna och uppleva en sak, sen när du hör deras ord live så lovar jag att man upplever allt så mycket mer. Sen har vi tankesmedjor också där föreställningens frågeställningar kan luftas i diskussions och samtalsform. Dessa två element kompletterar varandra väl. Under föreställningen kan publiken inte uttala sig och vara med i diskussionen – därför har vi gjort plats för diskussion efteråt.

Hva har responsen vært på teaterforestillingen?

– Mycket positiv! Både från publik och scenkonstkritiker.  Sen är det en del som har blivit kränkta av att vi synliggör och problematiserar manlighet, fast ingen av de kränkta verkar ha sett föreställningen. De är bara upprörda över själva idén, och att vi sätter upp föreställningen och dessutom har fått stöd för det. Ämnet är högst aktuellt, och det är förbannat roligt att det går så bra och att debatten uppmärksammas. Våra tankesmedjor har varit välbesökta och diskussionerna mycket intressanta och givande.

Jämställdisterna

Noen av de som har følt seg krenket og blitt opprørte er nettopp jämställdisterna. Det kan oversettes med for eksempel likestillingister, altså noen som påstår de er for likestilling. Men er det virkelig så enkelt?

Hvem er jämställdisterna? 

– Det är en samling av massa olika människor som tycker ganska olika, men de har det gemensamt att de är mot feminism och att de har en essentialistisk uppfattning av kön. Gruppen utger sig för att vilja ha jämställdhet men deras primäre retorik bygger på att män är den enda grupp i samhället som diskrimineras. De blundar för strukturer, löneskillnader, glastak och liknande, samt beskyller feminismen för all typ av orättvisa som kan drabba både kvinnor och män. Vissa i gruppen erkänner tex inte våldtäkt mot kvinnor utan menar på att det är en feministisk konspiration.

Hva salgs reaksjoner har dere fått av disse?

– Ganska starka, de säger att vi är äckliga fragglar som använder skattemedel till att sprida feministisk propaganda.

Hvorfor reagerer de som de gjør? 

– För att det är känsligt att dissekera och ifrågasätta mansrollen. På sätt och vis välkomnar vi reaktionerna, detta då vi velat ha debatt, samtidigt så var det såklart inte en såhär endimensionell och hatisk debatt som vi eftersträvade. Inte ens våra försvarare verkar ha sett pjäsen. Dessutom så ville vi att debatten skulle handla om manlighet och inte primärt om hur äckliga vi i Teater SMUTS är. Fast det hade också känts lite jobbigt om Jämställdisterna hade älskat oss, då vi inte riktigt delar deras värdegrund.

Mannlighet – en konstruksjon?

Hvorfor tror dere at det er så følsomt å utfordre mannligheten?

Manlighet förknippas med makt. När strukturer och konstruktioner dissekeras blir det påtagligt att de kan byggas om, förbättras. Dekonstruera – rekonstruera. Om man då börjar dissekera manlighetmäns makt och tolkningsföreträde så blir det såklart problem och många av patriarkatets försvarare sparkar bakut.

I många av våra värsta kritikers ögon verkar manlighet vara något essentiellt inneboende i varje man, en naturlig del av mannens biologi och därmed omöjlig att ifrågasätta. När vi då säger att vi hoppas att de som besöker oss ska få problem med sin eller andrasmanlighet så betyder uttalandet för dem att vi vill att de ska få problem med sina armar eller magar, något rent fysiskt, kroppsligt som männen inte kan hjälpa att de har.

De som kritiserar oss verkar inte vilja förstå att vi pratar om manlighet som en konstruktion, något som vi relativt omedvetet upprepar och härmar – och därigenom skapar en illusion av att manlighet är något bestående och oföränderligt. De fattar inte vårt syfte, vår vilja att bryta denna illusion genom att diskutera de roller som vi faktiskt, alldeles för ofta, anpassar oss till. Eller så hoppar de över de raderna när de läser på vår hemsida, eller kanske mer troligt – de läser inte alls på vår hemsida utan bara på Pär Ströms blogg.

Pär Ström er en svensk forfatter og foreleser. Han er en kjent motstander av feminismen i Sverige og blogger om kjønn. Det har i tillegg kommet flere bøker fra Ström hvor han skriver om kjønnsdiskriminering og setter spørsmålstegn ved feminismen. Kristina Wejstål og Signhild Linderoth Christiansen har et ganske annet syn på kjønn, og de snakker om koblingen mellom identitet og kjønn.

– Identitet byggs mycket kring kön, man kollar vad man har mellan benen (eller mer troligt – någon berättar det för dig med alla tänkbara medel) och sen definierar man sig utifrån de fördomar och förväntningar som finns kring just det könet. Man – kvinna är polariserade, vi förutsätts vara varandras motsatser, det är därför det blir så känsligt när detta ifrågasätts eller när begrepp som hen lanseras. Kanske att män dessutom, i sin priviligerade position är mer oförberedda på att bli ifrågasatta eller problematiserade – de är ju normen, det som de andra definieras gentemot. Självklart finns det många män som är vana vid reflektion över könsidentitet, men normen är som osynlig – bara det som avviker från normen syns. När man sätter normen under lupp synliggörs det annars osynliga, självklara. Den vite heterosexuella mannen är ju normen, om han visar sig vara konstruerat är ju allt annat det med. Den trygga dikotomin bryts upp och utmanas. Biologi och könsroller är bekvämt, vi kan skylla våra misslyckanden på våra gener, slippa förändra oss eller strida och gå i kamp för något. Våra föreställningar och förväntningar om kön måste problematiseras och vår föreställning Do it like a dude handlar om att även män lider under många destruktiva normer, ideal, värderingar och begränsningar.

Vi tror att debatten länge har funnits men blivit mer hatisk då människor kan dölja sig så lätt på internet. Därför hoppas vi att diskussionen ska breda ut sig, förflyttas och ta mer plats även i offentligheten. Förhoppningsvis rör det sig om patriarkatets sista dödsryckningar.

Do it like a dude spilles i Gøteborg til og med 10. november. Det blir også nypremiere på stykket i mars 2013. Se den hvis du våger å utfordre dine oppfatninger om mannlighet og kjønn.

 

 

 

 

Neste